วงจรชีวิตเส้นผม

โดยธรรมชาติมนุษย์จะมีเส้นผมประมาณ 100,000 –150,000 เส้น และมีความยาวเฉลี่ย 1.0 – 1.5 ซม. / เดือน วงจรชีวิตของเส้นผม ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ

ANAGEN

Anagen- ระยะที่เส้นผมเจริญเติบโต
เป็นระยะที่เส้นผมเจริญเติบโตมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยง ช่วงนี้มีระยะเวลาประมาณ 3-8 ปี พบร้อยละ 85 – 90% ของเส้นผมทั้งศีรษะ

CATAGEN

Catagen – ระยะที่เส้นผมเริ่มเปลี่ยนแปลง
เป็นระยะที่เส้นผมเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยรากผมจะเริ่มเลื่อนตัวขึ้นและแยกตัวออกจากเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยง ช่วงระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์

TELOGEN

Telogen – ระยะที่เส้นผมหยุดการเจริญ
เป็นระยะที่เส้นผมหยุดการเจริญ มีเส้นผมที่อยู่ในช่วงนี้ประมาณ 14%เติบโตพร้อมหลุดร่วงและจะมีเส้นผมใหม่ในระยะ anagen phase งอกออกมาทดแทน

ข้อมูลจาก. Hair Care & Section Research & Development Dept. International Laboratories Corp., Ltd.